Panelový dům, Zvoncovitá, Praha
1.1.2023
Bytový dům Pšenčíkova 678/16, Praha
20.1.2023
Panelový dům, Zvoncovitá, Praha
1.1.2023
Bytový dům Pšenčíkova 678/16, Praha
20.1.2023

Předem našeho rozhovoru mi dovolte, abych nejen Vám oběma poděkovala za projevenou důvěru v uplynulém roce a do Nového roku 2020 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Tento náš rozhovor vznikl na základě dodání předokenních hliníkových rolet s pohony Somfy na váš panelový dům. Co vedlo k rozhodnutí pro investici do předokenního stínění?

Naše bytové družstvo bylo založeno v roce 1997. Jako téměř všechna bytová družstva jsme se potýkali s nedostatečnou údržbou bytového fondu z let minulých. Právě proto jsme museli investovat do zkvalitnění bydlení, oprav a rekonstrukcí. Příkladem jsou výtahy, které musí vyhovovat platným právním předpisům. Jelikož jsme již provedli investice do výměny výtahů, oken, zateplení, rozvodů apod., rozhodovali jsme se, jakým způsobem budeme dále investovat peníze z fondu oprav. Nejen z ekonomického hlediska je lepší tyto peníze investovat, než je nečinně nechat ležet na bankovním účtu.

Rozhodnutí bylo tedy investování volných finančních prostředků a jejich zhodnocení?

Nejen to. Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí jsou tolik diskutované klimatické změny, které všichni pociťujeme. A každý z nás ve svém bytě to zažívá přes horké léto téměř každý den. V letních měsících je v panelových bytech téměř nedýchatelno. Takže tímto rozhodnutím jsme nejen zvýšili hodnotu bytů a celého našeho domu, ale investovali jsme i do příjemnějšího bydlení nás všech.

Vyhovoval Vám harmonogram zaměření a samotné montáže?

Ano, jak bylo již řečeno, oba se shodujeme v tom, že komunikace je ve Vaší firmě na vysoké úrovni.  Samotná montáž byla naplánována a provedena ve stanovených termínech – zde bychom chtěli velmi ocenit i naplánování montáží na přesně daný čas. Díky tomu si mohli všichni zainteresovaní v den montáže plánovat svůj denní program. A protože i ze strany všech členů družstva a nájemců bytových jednotek byly dodrženy tyto termíny pro montáže, byly rolety namontovány do celého domu během krátkých jedenácti pracovních dní.

Z jakých možností jste vybírali?

Možností stínění je hned několik, ale jako nejefektivnější řešení jsme vyhodnotili právě investice do předokenních rolet rádiové ovládání. V našem městě jsou předokenní rolety již na několika panelových domech. Oslovili jsme tedy bytové domy ve svém městě, jejichž majitelé už předokenní rolety mají a zeptali se jich, jak jsou spokojeni. Dále jsme se rozhodovali mezi roletami na ruční nebo motorové ovládání, ale vzhledem ke komfortu jsme jednoznačně zvolili ovládání motorové s pohony od společnosti Somfy.

Co rozhodlo pro předokenní rolety od společnosti Almma s.r.o.?

Porovnávali jsme zkušenosti s realizací, spokojenost s funkčností, kvalitou a v neposlední řadě nás zajímala cena.

Jak jste byli spokojení s prezentací výrobku?

Prezentace firmy Almma s.r.o. proběhla na členské schůzi bytového družstva. Obchodní zástupce nás seznámil podrobně s předokenní roletou. Dozvěděli jsme se, z čeho je roleta vyrobena, jaké jsou možnosti ovládání, barvy a též o možnosti dodání integrované sítě proti hmyzu přímo do schránky rolety. Také nám zde byly zodpovězeny všechny dotazy, které mělo nejen představenstvo, ale i samotní členové bytového družstva.

Jak se Vám komunikovalo se společností Almma s.r.o.?

Komunikace byla se všemi zaměstnanci příjemná, vstřícná, rychlá a na velmi vysoké profesionální úrovni. Už při prezentaci výrobku jsme byli informováni o postupu realizace montáže rolet. S obchodním oddělením probíhala intenzivní komunikace ohledně nabídky a následných úprav. Při dohodě o termínu zaměření nám bylo vyhověno i časově. S dostatečným dvoutýdenním časovým předstihem před začátkem realizace jsme dostali přehled s rozpisem montáží v jednotlivých bytových jednotkách.

Jaký byl přístup a chování montážníků?

Realizace venkovních rolet byla rozdělena dvěma montážním partám a musím říct, že každý z montážníků byl profesionál. Montážníci byli ochotní, každý měl přidělenou svou práci, kterou odvedl rychle a svědomitě. Navíc velkou výhodu Vaší společnosti spatřuji v tom, že nevyužíváte subdodavatele, ale montáže provádí přímo Vaši zaměstnanci.

Co Vám namontované předokenní rolety přinesly a jak jste spokojeni s celkovým řešením?

Přestože jsme rolety pořizovaly až na začátku září především kvůli horkým letním dnům, za krátkou dobu jsme jako velmi účinné vyhodnotili integrované sítě proti hmyzu. Členové, kteří si tyto sítě neobjednali, už přišli s dotazem, zda by bylo možné jim sítě dodatečně namontovat. Další výhodou budou i menší náklady na vytápění v zimních měsících, protože rolety mají výborné izolační vlastnosti nejen v létě, ale právě i v zimních měsících. V nejnižších patrech slouží i jako bezpečnostní prvek.

Zvažujete i pořízení rolet do zbývajících oken?

Rozhodnutí o dalším pořízení předokenních rolet je plně v kompetenci členů bytového družstva. My osobně však budeme pro dodání předokenních rolet pro všechna okna našeho domu. Jsme přesvědčeni o tom, že náš názor sdílí i další členové družstva, jelikož se jich již několik dotazovalo, zda by si mohli další rolety ještě dokoupit, protože výhody tohoto stínění pociťujeme všichni.

 

Velmi rádi připravíme nabídku a následnou realizaci.

Děkuji Vám za Váš čas, který jste věnovali našemu rozhovoru a věřím, že i do budoucna se obrátíte na společnost Almma s.r.o..

Děkujeme i Vám a na závěr bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům firmy Almma s.r.o., kteří se na realizaci podíleli. Jsme s roletami velmi spokojeni a můžeme je doporučit, stejně jako Vaši společnost všem, kteří nad řešením zastínění uvažují.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Montáž zdarma lze uplatnit pouze při uzavírání nové smlouvy na venkovní rolety, venkovní žaluzie a screenové rolety. Na již uzavřené smlouvy nelze akci využít. Jednotlivé slevové akce není možné kombinovat. Akce platí při objednání zakázky a zaplacení zálohy do 31. 3. 2024. Montáž zakázky musí být provedena nejdéle do 31. 5. 2024.

5 LET ZÁRUKA DÍKY GARANČNÍMU SERVISU

Standartní záruku na výrobky (24 měsíců) si můžete prodloužit až na 5 let (60 měsíců) tím, že na nich bude jednou ročně po dobu pěti let prováděn garanční servis. Tím se záruka prodlužuje vždy o rok (do dalšího garančního servisu).

Garanční servis je třeba si objednat na e-mailu servis@almma.cz nebo na telefonním čísle +420 725 003 970. Garanční servis je zpoplatněn dle aktuálního servisního ceníku.

Tato možnost prodloužení záruky se vztahuje na výrobky:

  • předokenní rolety Almma
  • garážová vrata
  • venkovní žaluzie
  • screenové rolety

Při prodloužených zárukách garantujeme dodání nového dílu (materiálu) či jeho opravu ZDARMA. Jeho případná montáž a demontáž není součástí prodloužených záruk a cena za práci a dopravu se řídí platným ceníkem servisních oprav Almma.

Reklamace v záruční lhůtě může být uplatněna pouze po předložení záručního listu (předávacího protokolu). Záruka se vztahuje na nové díly a provedenou práci. Opravený produkt musí být při předání řádně a funkčně vyzkoušen a následně předán objednateli opravy.

REKLAMACE MOTORU

Na motory Somfy je poskytnuta záruka po dobu 5 let (60 měsíců). Tedy i v případě zániku záruky na rolety (24 měsíců), stále trvá záruka na motor jako takový. V případě zjištění závady motoru, bude tento odeslán na reklamaci k výrobci motoru. Na vyřízení reklamace platí standardní zákonná lhůta 30 dnů. Almma v takovém případě zprostředkuje reklamační zásah (posouzení a případná demontáž motoru za účelem vyřízení reklamace). Protože po uplynutí 24 měsíční záruční doby rolet již tyto nejsou v záruce, je doprava, výměna/demontáž motoru zpoplatněna dle aktuálního servisního ceníku Almma.

Servisní zásah pak může probíhat následně:

1. Roleta zůstane demontovaná = bez motoru po dobu nutnou pro vyřízení reklamace. V případě oprávněné reklamace (dle posouzení výrobce na základě záručních podmínek) vám bezodkladně poskytneme nový kus motoru.

2. Po domluvě je možné motor přímo na místě vyměnit za nový kus (bez posouzení výrobcem). V tom případě Vám bude nový motor účtován. Bude-li pak výrobcem reklamace uznána, necháme vám namontovaný nový motor a účtovanou částku vám bezodkladně vyplatíme na účet.